Địa chỉ:

CN1: 92 Hùng Vương, Phường 2, TP. Tân An, Long An

CN2: 56 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP. Tân An, Long An

Số điện thoại: 083.3839.969